REFERENCE - PROJEKTIRANJE

2018.god.

 • Izrada glavnog građevinskog i elektrotehničkog projekta područnog DJEČJEG VRTIĆA.

Naručitelj: Grad Vrbovec Trg Petra Zrinskog 9, 10340 Vrbovec

 • Idejni, glavni i izvedbeni projekt sa ishođenjem građevinske dozvole za izgradnju transformatorske stanice 20/0,4 kV, 1x1000 kVA oznake ZTS 71 RÖFIX POJATNO

Naručitelj: RÖFIX d.o.o., Ulica Lusci br. 3, Pojatno

 • Izrada tehničkog rješenja sanacije elektroenergetskog napajanja i niskonaponskog razvoda KOMPLEKSA KLINIČKE BOLNICE SVETI DUH.

Naručitelj: GRAD ZAGREB, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb

 • Izrada glavnog projekta rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja SUSTAVOM JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU GRADA ZAPREŠIĆA s ciljem energetske učinkovitosti

Naručitelj: GRAD ZAPREŠIĆ, Nova ulica 10, Zaprešić

 • Projektno tehnička dokumentacija NADZORNO UPRAVLJAČKOG SUSTAVA ( NUS ) vodoopskrbnog sustava grada BJELOVARA

Naručitelj: VODNE USLUGE“ d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a

 

2017.god.

 • Idejni i glavni projekti (arhitektonski, građevinski, strojarski i elektrotehnički) za izgradnju VODOCRPILIŠTA KOSNICA kapaciteta 450 l/sek u sklopu vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije.

Naručitelj: VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb, Koledovčina 1

 • Glavni i izvedbeni projekt (građevinski, strojarski i elektrotehnički) građevine Transportni kolektor IIIb (ŠKOLSKA-UREĐAJ) s pripadajućim objektima u sklopu sustava odvodnje grada Siska

Naručitelj: SISAČKI VODOVOD d.o.o. R.Boškovića 10, Sisak

 • Elektrotehnički projekt napajanja SN mreže za vrijeme rekonstrukcije TS 110/10(20) kV  oznake 4TS CVJETNO NASELJE

Naručitelj: HEP-ODS d.o.o., Elektra Zagreb, Gundulićeva 32, 10000 Zagreb

 • Glavni građevinski i elektrotehnički projekt sunčane elektrane na krovnim plohama građevine 33 SUNČANA ELEKTRANA SE H-33 DELT PAPIR

Naručitelj: DELT PAPIR d.o.o.; Jankomir 25/H-33, 10090 ZAGREB

 • Idejni i glavni elektrotehnički projekti  hidrotehničkih objekata sa tehničkim rješenjem NUS-a u sklopu studijske i projektne dokum.za prijavu izgradnje vodnokomunalne  infrastrukture Brod 2- aglomeracija Slavonski Brod, Brodski Stupnik, Garčin i Donji Andrijevci za sufinanciranje iz fondova iz EU:CS BICKO SELO,CS DONJI ANDRIJEVCI,CS STARO TOPOLJE1,CS STARO TOPOLJE

Naručitelj: VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod, Ul. Nikole Zrinskog 25, Slavonski Brod

 • Glavni i izvedbeni projekti (građevinski, strojarski i elektrotehnički) CRPNO RETENCIJSKI KOMPLEKS GALDOVO KAPTOLSKO - CRK - CRPNA STANICA CS-11 na sustava odvodnje grada Siska

Naručitelj: SISAČKI VODOVOD d.o.o. R.Boškovića 10, Sisak

 

2016. god.

 • Idejni, glavni i izvedbeni strojarski, elektrotehnički projekti  te projekti  instalacija vode i odvodnje za CALT - CENTAR ZA NAPREDNE LASERSKE TEHNIKE - INSTITUT ZA FIZIKU - REKONSTRUKCIJA I KRILA, Bijenička 46, ZAGREB

Naručitelj: INSTITUT ZA FIZIKU, Bijenička 46, Zagreb

 • Projektno tehnička dokumentacija za rekonstrukciju SREDNJENAPONSKOG KABELSKOG VODA TS MAKARSKA - TS BIOKOVO

Naručitelj: ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o., Ul. grada Vukovara 269D, 10000, Zagreb

 • Projektno tehnička dokumentacija NADZORNO-UPRAVLJAČKOG SUSTAVA (NUS) OBJEKATA ODVODNJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBNIH OBJEKATA SUSTAVA NOVALJA

Naručitelj: KOMUNALIJE NOVALJA d.o.o., Čiponjac jug 6, 53291 Novalja

 • Projektno tehnička dokumentacija NADZORNO-UPRAVLJAČKOG SUSTAVA ZA SUSTAVA (NUS) PRIKUPLJANJA I ODVODNJE OTPADNIH VODA sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar

Naručitelj: ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., Ksavera Šandora Gjalskog 1, 49210, Zabok

 • Idejni, glavni i izvedbeni građevinski, strojarski i elektrotehnički projekti  rekonstrukcije vodospreme „ZEBINAC“ (6.000 m3) I rekonstrukcije vodospreme „POPOVA ŠUMA“ (1.000 m3) u sklopu vodoopskrbnog sustava grada Petrinje

Naručitelj: PRIVREDA  d.o.o. PETRINJA

 • Idejni i glavni elektrotehnički projekti  hidrotehničkih objekata, sa tehničkim rješenjem NUS-a, u sklopu studijske i projektne dokum.za prijavu izgradnje vodnokom. infrast. AGLOMERACIJE SPLIT-SOLIN (S AGLOMERACIJOM PODSTRANA) I AGLOMERACIJE KAŠTELA -TROGIR

Naručitelj:   Eko-kaštelanski zaljev d.o.o.,  u ime i za račun Investitora Vodovoda i kanalizacije d.o.o., Biokovska 3 21000 Split

 • Izvedbeni projekt rekonstrukcije i dogradnje 4 TS 29 110/10(20) MVA SOPOT

Naručitelj:   HEP-ODS d.o.o., Elektra Zagreb, Gundulićeva 32, 10000 Zagreb

 

2015.god.

 • Idejni projekt TS 110/10(20) MVA OZNAKE 4TS MAKSIMIR

Naručitelj: HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o., Kupska ul.4, Zagreb

 • 2015. god. Elektrotehnički projekt modernizacije javne rasvjete u Gradu Puli

Naručitelj: GRAD PULA-POLA, Forum 1, 52100 Pula

 • 2015.god. Glavni strojarski, elektrotehnički projekt te projekt vode i odvodnje REKONSTRUKCIJE OBJEKTA ''NARODNE KUPKE'' u SBMR – LIPIK

Naručitelj: SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU, LIPIK, M. Terezije 13

 • 2014.god. Izrada glavnog i izvedbenog projekta instalacije vodoopskrbe i odvodnje rekonstrukcije, revitalizacije i rehabilitacije trga Vatroslava Lisinskog u Osijeku

Naručitelj: Agencija za obnovu Osječke Tvrđe, Kuhačeva 29, Osijek

 

2014.god.

 • Izrada glavnog projekta izgradnje magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda profila DN1200 od Mosta mladosti do Jadranskog mosta u Zagrebu, duljina projektiranog cjevovoda L = 4.470 m

Naručitelj:  Vodoopskrba i odvodnja d.o.o Zagreb, Folnegovićeva 1

 • 2014.g. Izrada glavnih i izvedbenih projekata sanacije kompletne elektroopreme na vodocrpilištu Sašnak

Naručitelj: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o Zagreb, Folnegovićeva 1